Polityka Prywatności

Aktualizacja 19 lipca 2022 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: DigitalSklep Sp. Z.o.o, Bolsława Śmiałego 5/94, 60-682 Poznań, Polska, e-mail: info@digitalsklep.pl

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych w :

 • Celu wykonania zobowiązań płynących z realizacji umowy,
 • Celu realizacji świadczonych usługi,
 • Celu podatkowym i rachunkowym
 • Celu prawnie uzasadnionego interesu administratora danych

III. Kategorie odnośnyc danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe

IV. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, tj. w procesie zamówienia i w okresie gwarancji.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych

VI. Prawo do cofnięcia zgody

Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

VII. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Źródło pochodzenia danych osobowych

Państwa dane pochodzą z formularza rejestracji/zamówienia sklepu internetowego digitalsklep.pl.

IX. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zobowiązań płynących z realizacji umowy.

X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

XI. Polityka cookies

XII. Kontakt

DigitalSklep Sp. Z.o.o, Bolsława Śmiałego 5/94, 60-682 Poznań, Polska info@digitalsklep.pl

Shopping Cart